clear float
clear float
Centrum pro dětský sluch Tamtam
 
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Zřizovatel: Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
IČ: 00499811
Adresa: Hábova 1571, Praha 155 00
Telefon: 235 517 313

Mobil: 603 710 748
E-mail: fenclova@.detskysluch.cz
Web: http:// www.detskysluch.cz
Statutární zástupce: Mgr. Jana Fenclová
 
 

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je obecně prospěšná společnost s celorepublikovou působností. V současné době nabízí jako jediná organizace v ČR komplex vzájemně navazujících sociálních služeb (raná péče, socializačně aktivizační služby, odborné sociální poradenství) plně pokrývající potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin od narození do 18 let. Centrum pro dětský sluch v rámci těchto služeb nabízí poradenství a podporu formou konzultací v domácím prostředí, společné aktivity a setkávání dětí a jejich rodin, sociální, psychologickou, a logopedickou poradnu i týdenní pobytové akce pro rodiny s dítětem se sluchovým postižením. Organizace se tak orientuje na problematiku dětského sluchu z mnoha různých úhlů. Základní poskytované služby jsou bezplatné a lze je užívat pravidelně a dlouhodobě, ale také jednorázově. Při své činnosti úzce kooperuje s Informačním centrem pro rodiny dětí se sluchovým postižením z.s., který sociální služby doplňuje a rozvíjí o složku sdružovací, informační, vydavatelskou a vzdělávací. 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.