clear float
clear float
DĚTSKÝ DOMOV KRÁSNÁ LÍPA
 
Právní forma: příspěvková organizace
Zřizovatel: Krajský úřad Ústeckého kraje
Adresa: Smetanova 12 , Krásná Lípa 407 46
Telefon: 412 383 701
Fax: 412 383 275

E-mail: detskydomov@krlipa.cz
Web: http://www.ddkl.cz
Statutární zástupce: PhDr.Mgr.Sofie Wernerová Dimitrovová
 
 

Základním posláním domova je zabezpečení péče o děti dle zákona č. 109/2002 Sb. o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy.

Cílem je výchova osobnosti tak, aby bylo schopné se v životě dobře uplatňovat. V domově se umisťují především děti ve věku od 3 do 18 let a dokončení přípravy na budoucí povolání. Dětský domov má tři koedukované ¨rodinné skupiny složené z věkově heterogenních kolektivů dětí. Přihlíží se k udržování sourozeneckých vztahů.Hospodářská činnost dětského domova je organizována v souladu se zřizovací listinou.

“Každé dítě má právo na slušné zacházení, pochopení a lásku. Pokud se nenajde rodina, která mu toto poskytne, pak je tu dětský domov. Dětský domov je šance, kdo chce využije ji. V dětském domově najde pochopení, úctu, pomoc.”
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.