clear float
clear float
Bílý kruh bezpečí
 
Právní forma: zapsaný spolek
IČ: 47607483
Adresa: U Trojice 1042/2 , Praha 5 150 00
Telefon: 257 317 110
Fax: 251 512 299

E-mail: centrala.praha@bkb.cz
Web: http://www.bkb.cz
Statutární zástupce: Mgr. Petra Vitoušová
 
 

Od kontaktu s Bílým kruhem bezpečí můžete očekávat:
bezpečný prostor a podporu při ventilaci svých oprávněných emocí (stud, ponížení, lítost, hněv, zármutek, pocit viny aj.)
znovuobnovení pocitu bezpečí
prověření základních potřeb (zdraví, bydlení, finance, zaměstnání, vztahy aj.) a hledání potřebných zdrojů
pomoc při zhodnocení aktuální situace, utřídění individuáních cílů
srozumitelné informace o právech obětí trestných činů a rady, jak na tato práva dosáhnout
stanovení priorit, první nezbytné kroky k nápravě škod poradenství při hledání strategií (krátkodobých i dlouhodobých)
informování o navazujících službách, event. doporučení nebo zprostředkování takové služby
v mimořádně závažných případech nabídku doplňkových služeb BKB
Pomoc poskytují odborně způsobilí poradci, především právníci, psychologové a sociální pracovníci. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty. Svůj volný čas a znalosti věnují obětem trestných činů, svědkům a pozůstalým po obětech. 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.