clear float
clear float

Kontaktní centrum - služby sociální prevence uživatelům drog

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 59 Kontaktní centra
Jiný druh služby: Posláním Kontaktního a poradenského centra WHITE LIGHT I. Rumburk je uživatelům drog a osobám jim blízkým poskytovat kvalitní služby, které posilují jejich sociální začleňování a zároveň směřují k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vznikajících v důsledku užívání návykových látek a tím přispívat k ochraně veřejného zdraví.
Zařízení: nízkoprahová denní centra
 

Popis služby: K- Centrum je zařízení, jež poskytuje služby sociální prevence uživatelům drog. Jejich prostřednictvím se snaží minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek. Osobám blízkým uživatelům drog nabízí poradenské a informační služby.

Základní poskytované služby
• Sociální poradenství
-poradenství
-sociální práce a sociální poradenství
-poradenství pro rodiče
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
-asistenční služba
-zprostředkování léčby
• Sociálně terapeutické činnosti
-individuální terapie
-motivační trénink
-prevence relapsu
-skupinová terapie rodičů
-krizová intervence
• Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
-kontaktní práce
-výměnný program
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
-primární prevence
• Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
-hygienický servis
-praní prádla
• Poskytnutí a pomoc při zajištění stravy
-potravinový a vitamínový servis

Další poskytované služby
• Testování na VH, HIV/AIDS a Syfilis
• Základní zdravotní ošetření
• Toxikologické vyšetření
 

Cílová skupina: osoby ohrožené drogou
Jiná cílová skupina: • Pro osoby drogou ohrožené • Pro osoby s drogou experimentující• Pro osoby na droze závislé • Pro blízké osoby uživatelů drog (rodiče, rodina, partneři)• Pro veřejnost

Popis cílové skupiny: Principy práce s klienty
• Jsou dodržována pravidla nízkoprahovosti (maximální dostupnost služby bezplatně všem od 15 let věku bez ohledu na jejich pohlaví, státní, rasovou a etnickou příslušnost, náboženství, vyznání a socioekonomické možnosti).
• Při kontaktu se zařízením má klient možnost vystupovat anonymně .
• Zaměstnanci K-centra jsou vázáni mlčenlivostí dle zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů .
• Klient je přijímán jako individualita, je respektováno jeho rozhodnutí žít s drogou (Abstinence klienta není podmínkou spolupráce se zařízením).
• V případě, že se klient rozhodne pro řešení své situace, je mu poskytnuta odborná terapeutická péče dle jeho individuálních potřeb.
• Při prvním kontaktu se zařízením je klient seznámen se svými právy a s podmínkami využívání poskytovaných služeb.
 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Rumburk
Kapacita zařízení: 2 (jedná se o okamžitou kapacitu služby)
Bezbariérovost: ano
 

Jak se stát uživatelem: Veškeré služby Kontaktního a poradenského centra WHITE LIGHT I Rumburk jsou poskytovány všem zájemcům o službu bez ohledu na pohlaví, věk, rasu, politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti. Služby jsou přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace. Zájemce může nabízených služeb využít kdykoliv během provozní doby Kontaktního centra bez předchozího objednání.

Čekací doba: žádná, klienti jsou přijímáni bez průtahů
Forma služby: ambulantní
Úhrada: Veškeré nabízené služby jsou poskytovány bezplatně. Výjimku tvoří testování na přítomnost drog v moči pomocí screeningových testů jež jsou prováděny za pořizovací cenu 45 Kč.
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 8:00 - 16:00
Úterý: 8:00 - 16:00
Středa: 8:00 - 16:00
Čtvrtek: 8:00 - 16:00
Pátek: 8:00 - 16:00
 

Poznámka k otevírací době: V Pondělí od 15:00 do 16:00 je prováděno testování infekčních nemocí. V tuto dobu nejsou poskytovány žádné jiné služby.

Návštěvní hodiny
 

Poznámka k návštěvním hodinám: Návštěvní hodiny jsou totožné s provozní dobou.

Kontakty organizace
Název: WHITE LIGHT I
Ulice: Pražská Č.p.: 166/47 PSČ: 40001 Město: Ústí na Labem
Statutární zástupce: Mgr. Ivana Radimecká, ředitelka z.ú.
Mobil: 602 188 113
E-mail: kc-rumburk@wl1.cz
Web: http://www.wl1.cz
Další kontakty služby
Adresa: Třída 9. května 1127/25, 40801 Rumburk
Kontaktní osoba: Bc. Vít Jelínek, vedoucí kontaktního centra
Mobil: 602 195 104 ,60 118 834 8
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Vít Jelínek
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: kc-rumburk@wl1.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n4

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.