clear float
clear float

Dům s vyčleněnými byty Rumburk

Registrovaná sociální služba: ne
Druh služby: § 40 Pečovatelská služba
 

Popis služby: Bydlení ve vyčleněných bytových jednotkách a poskytování pečovatelských služeb (pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, obstarávání nákupu, praní, žehlení, doprovod k lékaři, donáška obědů … dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění) 

Cílová skupina: senioři

Popis cílové skupiny: Občané pobírající důchod, který je jediným zdrojem jejich příjmu (starobní, plně invalidní), služba je určena výhradně pro občany města Rumburka, starší 65 let, zejména pro občany žijící osaměle, kteří jsou příjemci pečovatelské služby a kteří jsou v základních životních úkonech soběstační. 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Rumburk
Kapacita zařízení: 23 vyčleněných bytových jednotek o velikosti 1 + 1
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: trvalé bydliště v Rumburku, věk nad 65 let
zavedená pečovatelská služba
splnit podmínky stanovené v Zásadách pro přidělování vyčleněných bytů v Luční ulici č.p. 283/27 schválené na 58 schůzi RM, usnesením č. 933/2008
základní soběstačnost – doporučení ošetřujícího lékaře
podat si žádost na MěÚ Rumburk na odboru sociálních věcí a zdravotnictví u vedoucího odboru

Čekací doba: od 1 do 3 let
Forma služby: pobytové
Úhrada: pečovatelské úkony se platí dle sazby § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění vyčleněný byt : nájem + zálohy za plnění spojená s užíváním bytu se stanoví smluvně
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 7.00 – 15.00
Úterý: 7.00 – 15.00
Středa: 7.00 – 15.00
Čtvrtek: 7.00 – 15.00
Pátek: 7.00 – 15.00
Sobota: 9.00 – 11.00
Neděle: 9.00 – 11.00
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: Rumburk
Ulice: tř. 9.května Č.p.: 1366/48 PSČ: 408 01 Město: Rumburk
Telefon: 412 356 290
E-mail: denisa.svobodova@rumburk.cz
Další kontakty služby
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Jan Sembdner
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: reditel@ddfilipov.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n1

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.