clear float
clear float

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Zařízení: domovy pro osoby se zdravotním postižením
 

Popis služby: Sociální služba se poskytuje dětem i dospělým se sníženou soběstačností v dománostech, které jsou vybaveny a přibližují se běžnému domácímu prostředí. Tyto domácnosti se nacházejí v objektech v běžné zástavbě v obcích a městech Šluknovského výběžku.
Poskytujeme základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cíle sociální služby:
- vytvářet prostředí, ve kterém se budou uživatelé cítit příjemně - "rodinnou atmosféru"
- přistupovat k uživatelům dle individuálních potřeb a přání, s respektem
- rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů
- podporovat další vzdělávání uživatelů po ukončení základního vzdělávání
- umožnit uživatelům začlenit se do společenského a pracovního života 

Cílová skupina: osoby zdravotně postižené

Popis cílové skupiny: Sociální služba je poskytována dětem a dospělým od 3 do 65 let se všemi stupni mentálního postižení, s tělesným a kombinovaným postižením.
Integrované centrum nezajišťuje sociální služby osobám se závislostí na omamných a návykových látkách a osobám s duševním onemoněním.
Služba je přednostně určena občanům hlavního města Praha. 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Dolní PoustevnaŠluknovVilémov
Kapacita zařízení: 83 uživatelů
Bezbariérovost: ano
 

Jak se stát uživatelem: Vyplnit žádost o umístění, kterou lze získat na www.ichp.cz, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy nebo přímo v Integrovaném centru pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna, k žádosti připojit doporučení odborného lékaře a doručit ji na adresu Integrovaného centra pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna

Čekací doba: dle aktuální volné kapacity
Forma služby: pobytové
Úhrada: úhrada za ubytování a stravu se řídí prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ubytování - 150 Kč/den, strava 145, 20 Kč/den
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
Ulice: Horní Poustevna Č.p.: 40 PSČ: 407 82 Město: Dolní Poustevna
Statutární zástupce: Ing. Ilona Chrtová
Telefon: 412 397 205
Mobil: 774 248 012
Fax: 412 397 863
E-mail: info@ichp.cz
Web: www.ichp.cz
Další kontakty služby
Kontaktní osoba: Ing. Ilona Chrtová
Telefon: 412 397 205
Mobil: 774 248 012
Fax: 412 397 863
E-mail: info@ichp.cz
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Monika Lampová
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: lampova@agenturapondeli.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: 602 627 381

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.