clear float
clear float

Hiporehabilitace - terapie a aktivity s využitím koní

Registrovaná sociální služba: ne
 

Popis služby: Poskytované služby:
- prosazování, udržování a odborné provádění metod hipoterapie a pedagogicko-psychologických aktivit s využitím koní
- odborné semináře pro laickou i odbornou veřejnost
- odborné praxe a konzultace
- vydávání odborné literatury - výukové CD
- vytváření informační databáze a propagace hiporehabilitace - Bulletin OS Svítání
- dny otevřených dveří

Hiporehabilitace otvírá svět koní lidem se zdravotním znevýhodněním. Jedná se o několik disciplín:
- hipoterapie (forma fyzioterapie)
- aktivity s využitím koní - AVK (pedagogická a sociální sféra)
- terapie s využitím koní pomocí psychologickách prostředků - TVKPP (psychoterapie)
- parajezdectví (sportovní využití)

HIPOTERAPIE:
je jednou z nejpříjemnějších metod regabilitace různých zdravotních poruch a problémů. Jde o stimulaci klienta pomocí trojrozměrného pohybu koňského hřbetu. Kůň je veden v kroku vodičem a klient je různě na koni polohován. Tento pohyb napodobuje jednak chůzový mechanismus člověka, dále na klienta příznivě působí pohyb v otevřeném prostoru, teplo koně, odlišné prostředí od zdravotnického zařízení atd. To vše napomáhá k nácviku chůze ale i lezení, sedu, koordinace pohybu, tréninku rovnováhy, zlepšení postury., atd. Škála diagnóz, které se dají hipoterapií příznivě ovlivnit je široká - poruchy pohybového aparátu, interní onemocnění, atd. Nejčastějšími klienty jsou děti s dětskou mozkovou obrnou a ortopedickými problémy. Tato metoda může být prováděna jen na základě doporučení lékaře a za asistence speciálně vyškoleného fyzioterapeuta či ergoterapeuta.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ AKTIVITY - AVK a TVKPP
využívá jízdu na koni nebo pouhý kontakt s ním k ovlivnění psychiky klienta. Principem práce s klientem v této oblasti je neustálé sledování jeho psychického stavu s využitím momentálních pozitiv pro dosažení určitého cíle. Prostřednictvím koně klient získá důvěru k terapeutovi (psycholog, psychiatr, logoped) nebo instruktorovi (pedagog, sociální pracovník) a postupně k dalším lidem, kolektivu. Cílem a prostředkem jsou:
- poznání sama sebe, svých schopností a dovedností
- využití obrovské motivace, kterou kůň pro dítě, ale i dospělého znamená
- vzájemná spolupráce a komunikace ve skupině - jeden pomáhá druhému (čištění, příprava koně před jízdou, nasedání na koně, vzájemná důvěra při provádění různých cviků - nutnost spolupráce mezi klienty)
- jízda podle obrázků, barev, číslic, písmen (podle schopností a fantazie)
- provádění a nácvik různých cviků na zemi s využitím pohybů při čištění koně, hlazení
- kůň jako motivace k překonání prvotních nezdarů
- jako doplňková léčba při problematických vztazích rodičů a dětí (zapojení rodičů do cvičení)
- léčba závislostí, atd.

PARAJEZDECTVÍ:
Jezdecký sport rozšiřuje aktivity pro osoby se zdravotním postižením a napomáhá k jejich integraci do společnosti. Klientům odkázaným na invalidní vozík nabízí kůň svobodný pohyb v přírodě bez ohledu na překážky, propůjčuje oči nevidomým. Podle schopností nabízí možnost soutěžení se svými vrstevníky, tím zvyšuje jejich sebevědomí a dává smysl života ve společnosti.  

Cílová skupina: osoby zdravotně postižené

Popis cílové skupiny: rodiny s dětmi se speciálními potřebami (děti od raného věku) , děti a dospělí se zdravotním znevýhodněním 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Jiná působnost: liberecký kraj
Kapacita zařízení: 70 terapeutických jednotek týdně
Bezbariérovost: ano
 

Jak se stát uživatelem: Po kontaktování terapeuta a vyplnění příslušných formulářů OS Svítání:
a) písemného doporučení odborného lékaře (neurolog, ortoped, pediatr, regabilitační lékař, psycholog, psichyatr,...)
b) závazné přihlášky
Více na www.os-svitani.cz/Informacni-brozury.php

Čekací doba: V současné době je čekací doba na hipoterapii a AVK v délce 1 - 3 měsíců. Klienti absolvují 3 nebo 6 měsíční cykly, podle doporučení příslušného lékaře a terapeuta. Po této době mají možnost pokračovat podle volných míst.
Úhrada: Individuální hipoterapie, AVK - 20 minut: 180,- Kč Skupinová terapie AVK - 60 minut: 600,- Kč (3 - 8 osob)
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: trénink koní 13.00 - 16.00 hod.
Úterý: 10.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.00 hod.
Středa: trénink koní 13.00 - 16.00 hod.
Čtvrtek: 10.00 - 12.00 hod. 13.00 - 15.00 hod
Pátek: 9.00 - 12.00 hod. 13.00 - 14.00 hod
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Další kontakty služby
Adresa: OS Svítání Jablonec nad Nisou
Panenská 25
466 01 Jablonec nad Nisou
Kontaktní osoba: Iva Michalská - předsedkyně obč. sdružení
Mobil: 608 537 513
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.