clear float
clear float

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Registrovaná sociální služba: ne
 

Popis služby: Odbor se organizačně člení na :
• Oddělení sociálně právní ochrany dětí
- Úsek náhradní rodinné péče
- Úsek sociálních kurátorů pro mládež
- Úsek sociálně právní ochrany dětí

• Oddělení sociální a terénní práce
- Úsek sociální práce na úrovni obecního úřadu v přenesené působnosti, pověřeného obecního úřadu a obce s rozšířenou působností
- Úsek zdravotnictví
- Úsek sociálního kurátora pro dospělé na úrovni obce s rozšířenou působností
- Úsek koordinátora sociálních služeb a manažera Strategického plánu
sociálního začleňování
- Úsek manažera prevence kriminality
- Úsek terénní práce
- Úsek opatrovnictví

Vedoucí odboru sociálních věci a zdravotnictví:
Ing. Bc. Denisa Svobodová
kontakt: tel. č. 412 356 290
e-mail: denisa.svobodova@rumburk.cz

Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí:
Bc. Ivana Strašilová
kontakt: tel. č. 412 356 293
e-mail: Ivana.strasilova@rumburk.cz

Pracovnice OSPOD :
Zástupce vedoucího odboru - Bc. Ivana Strašilová
V případě dlouhodobé nepřítomnosti přebírá kompetence vedoucího odboru, zastupuje vedoucího odboru.
Bc. Ivana Strašilová - vedoucí oddělení SPOD
kontakt: tel. č.: 412 356 293
e-mail: ivana.strasilova@rumburk.cz
- sociálně-právní ochrana a sociální kurátor pro mládež v obvodu Dolní a Horní Poustevna, Lobendava, Lipová u Šluknova, administrativní úkony.

Helena Drugdová
kontakt: tel. č.: 412 356 294
e-mail: helena.drugdova@rumburk.cz
- sociálně-právní ochrana dětí a sociální kurátor pro mládež v obvodu Brtníky, Staré Křečany, Mikulášovice, Vilémov, Velký Šenov


Bc. Lenka Dlasková
kontakt: tel. č. 412 356 341
e-mail: lenka.dlaskova@rumburk.cz
sociálně-právní ochrana dětí a sociální kurátor pro mládež v obvodu Jiříkov, Doubice
a Krásná Lípa.

Bc.Jitka Beranová
Kontakt: tel. č.: 412 356 117
e-mail : jitka.beranova@rumburk.cz
OSPOD a sociální kurátor pro mládež v obvodu Šluknov.


Bc. Renata Riedelová Dis
kontakt: tel. č.: 412 356 291
e-mail: renatariedelova@rumburk.cz
- sociálně-právní ochrana a sociální kurátor v obvodu Rumburk – klienti, jejichž příjmení začíná písmenem A – L


Bc. Zdeňka Balcarová
kontakt: tel. č. 412 356 281
e-mail: zdenka.balcarova@rumburk.cz
- sociálně-právní ochrana a sociální kurátor v obvodu Rumburk, příjmení začíná písmenem M - Ž


Pracovnice náhradní rodinné péče:
Bc. Ivana Havelková
kontakt: tel. č.: 412 356 306
e-mail: ivana.havelkova@rumburk.cz

Řeší problematiku náhradní rodinné péče:
- pěstounská péče v obvodu Rumburk, Krásná Lípa, Vilémov, Velký Šenov, Lobendava, Mikulášovice a Dolní Poustevna
- pěstounská péče na přechodnou dobu
- osvojení
- včetně vyřizování žádostí žadatelů o pěstounskou péči, osvojení a následné kompletování dokumentace žadatelů a dětí vhodných do NRP na krajský úřad
- cizí péče – obvod Mikulášovice, Dolní Poustevna, Jiříkov


Jana Kozlerová, DiS.
kontakt: tel. č. 412 356 280
e-mail: jana.kozlerova@rumburk.cz
Řeší problematiku náhradní rodinné péče:
- pěstounská péče v obvodu Jiříkov, Šluknov, Staré Křečany a Lipová
- pěstounská péče na přechodnou dobu
- včetně vyřizování žádostí žadatelů o pěstounskou péči a následné kompletování dokumentace žadatelů a dětí vhodných do NRP na krajský úřad
- cizí péče – obvod Rumburk, Krásná Lípa, Staré Křečany, Šluknov, Velký Šenov, Lipová, LobendavaBc. Zdeňka Jančová
Kontakt: tel. č. 412 356 263
e-mail : zdenka.jancova@rumburk.cz
Uzavírá a realizuje všechny dohody o výkonu pěstounské péče

Konkrétní činnost oddělení SPOD je uvedena i na str. 47 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk, který je umístěn na webových stránkách v části Městský úřad.


Vedoucí oddělení sociální a terénní práce:
Bc. Marie Píchová
Kontakt: tel. č. 412 356 309
e-mail: marie.pichova@rumburk.cz

Sociální práce
Bc. Marie Píchová – sociální pracovník
Kontakt: tel. č. 412 356 309
e-mail: marie.pichova@rumburk.cz

Bc. Dagmar Hofmanová, DiS. – sociální pracovník
Kontakt: tel. č. 412 356 311
e-mail: dagmar. hofmanova@rumburk.cz

Hana Junková, DiS- sociální pracovník
Kontakt: tel. č. 412 356 312
e-mail: hana.junkova@rumburk.cz


terénní pracovnice:
Dana Neidhardtová – terénní pracovnice
Kontakt: tel. č. 412 356 316
e-mail: dana.neidhardtova@rumburk.cz

Monika Macková
Kontakt: tel.č. 412 356 118
e-mail: monika.mackova@rumburk.cz

opatrovnice
Lýdie Křížová
Kontakt: tel. č. 412 356 356
e-mail: lydie.krizova@rumburk.cz

Lada George
Kontakt: tel.č. 412 356 314
e-mail: lada.george@rumburk.cz

Manažer Strategického plánu pro sociální začleňování a prevence kriminality
Tomáš Tran
Kontkat: tel. č. 412 356 278
e-mail: tomas.tran@rumburk.cz

Koordinátor sociálních služeb
Michaela Schreitterová
Kontakt: tel.č. 412 356 292
e-mail: michaela.schreitterova@rumburk.cz
 

Popis cílové skupiny: Správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk:

Dolní Poustevna
Doubice
Jiříkov
Krásná Lípa
Lipová
Lobendava
Mikulášovice
Rumburk
Staré Křečany
Šluknov
Velký Šenov
Vilémov

 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Dolní PoustevnaDoubiceJiříkovKrásná LípaLipováLobendavaMikulášoviceRumburkStaré KřečanyŠluknovVelký ŠenovVilémov
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: přijít, zatelefonovat, napsat

Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: po domluvě
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: po domluvě
Pátek: po domluvě
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: Rumburk
Ulice: tř. 9.května Č.p.: 1366/48 PSČ: 408 01 Město: Rumburk
Telefon: 412 356 290
E-mail: denisa.svobodova@rumburk.cz
Další kontakty služby
Kontaktní osoba: Ing. Svobodová Denisa
Telefon: 412 356 290
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.