clear float
clear float

Nízkoprahové zařízení pro děti mládež

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Zařízení: nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 

Popis služby: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je službou sociální prevence. Tuto službu realizujeme ve dvou klubech. Amari klub určený dětem ve věku 6-11 let a T-klub určený mladistvým a mladým dospělým ve věku 12-26 let. Služba je poskytována jak ambulantně, tak terénně. Prostřednictvím volnočasových aktivit se pracovníci snaží navázat s uživatelem vztah založený na důvěře a následně s ním řeší jeho nepříznivou životní situaci. Každý měsíc se na klubech realizuje jedno preventivní téma, které odpovídá věku a potřebám klientů. Téma je realizováno interaktivní formou pomocí besed, situačních scének, výrobou koláže apod.
 

Cílová skupina: děti a mládež

Popis cílové skupiny: Děti a dospívající ve věku od 6-26 let, kteří pobývají v Krásné Lípě a okolí, jsou ohroženi nežádoucími jevy, zažívající nepříznivé životní situace, omezující životní podmínky nebo konfliktní společenské situace. Dále pak osoby, které nejsou nebo nemohou být zapojeni do standardních volnočasových aktivit, mají specifický životní styl, který může vést ke konfliktu se společenskými normami, nebo upřednostňují pasivní trávení volného času 

Služba určena pro Šluknovsko: ne
Působnost: Krásná Lípa
Kapacita zařízení: 28/4 28 je okamžitá kapacita pro práci se skupinou a 4 je okamžitá kapacita pro individuální práci s klientem
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: Zájemce o službu se stane uživatelem po osobní návštěvě, kdy je s ním proveden prvokontakt, provedeno sociální šetření a uzavřena ústní dohoda nebo písemná smlouva.

Čekací doba: 0
Forma služby: ambulantníterénní
Úhrada: zdarma
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 15.00 - 19.00
Úterý: 13.00 - 19.00
Středa: 13.00 - 19.00
Čtvrtek: 13.00 - 19.00
Pátek: 13.00 - 19.00
Sobota: 13.00 - 19.00
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: KOSTKA Krásná Lípa
Ulice: Masarykova Č.p.: 1094/4 PSČ: 40746 Město: Krásná Lípa
Statutární zástupce: Volfová Hana
Mobil: 777 291 400
E-mail: kostka@komunitnicentrum.com
Web: www.komunitnicentrum.com
Další kontakty služby
Kontaktní osoba: Mgr. Adéla Galbavá
Mobil: 775 708 087
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Alena Sobotková
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: alena.sobotkova@varnsdorf.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n2

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.