clear float
clear float

Pečovatelská služba

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 40 Pečovatelská služba
 

Popis služby: Pečovatelská služba bude poskytována v rozsahu základních činností, které jsou uvedeny v zák. 108/2006Sb. o sociálních službách. Hlavním kritériem pro poskytování pečovatelské služby je snížená soběstačnost klienta z důvodu věku nebo zdravotního stavu a tato skutečnost vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Cílem naší služby je poskytnutí takových služeb, které umožní klientům co nejdéle setrvat v jejich přirozeném, domácím prostředí. Dále je cílem služby pomoci překonat důsledky nepříznivého zdravotního stavu nebo nepříznivé sociální situace a zabránit tak ohrožení sociálním vyloučením a zprostředkovat kontakt se společenským prostředím. 

Cílová skupina: senioři

Popis cílové skupiny: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: JiříkovKrásná LípaRumburkŠluknovVarnsdorf
Kapacita zařízení: Kapacita pro denní rozvoz obědů je 70.
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: Doložením vyplněné žádosti (tiskopis lze získat v DD nebo na internetové adrese) a následné uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby mezi uživatelem a poskytovatelem pečovatelské služby.

Čekací doba: 7 dní
Forma služby: terénní
Úhrada: Sazba za jednotlivé úkony pečovatelské služby se stanovují dle platného sazebníku úhrad, který je k dispozici na internetových stránkách.
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 7-19 hodin
Úterý: 7-19 hodin
Středa: 7-19 hodin
Čtvrtek: 7-19 hodin
Pátek: 7-19 hodin
Sobota: 7-19 hodin
Neděle: 7-19 hodin
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: Domov "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Ulice: Filipov Č.p.: 65 PSČ: 407 53 Město: Jiříkov
Statutární zástupce: Ing. Bc. Jindřich Jurajda, DiS.
Telefon: 412 338 397
Mobil: 778 421 002
E-mail: info@ddfilipov.cz
Web: http://www.ddfilipov.cz
Další kontakty služby
Adresa: DOMOV "Srdce v dlaních" - sociální služby Jiříkov
Filipov 65
407 53 Jiříkov
Kontaktní osoba: Břetislav Moravec
Telefon: 412 338 397
Mobil: 734 346 254 ,77 706 905 4
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Jan Sembdner
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: reditel@ddfilipov.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n1

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.