clear float
clear float

PLICNÍ AMBULANCE-Ambulance TRN (tuberkulóza) a KALMETIZACE

Registrovaná sociální služba: ne
 

Popis služby: poskytuje odbornou péči klientům s celým spektrem chorob dýchacího ústrojí, onemocnění zánětlivá (nespecifické záněty i tuberkulóza, včetně TBC mimoplicní), nádorová onemocnění dolních dýchacích cest, plic, pleury, mezihrudí, hrudní stěny a bránice. Náplní práce je vyhledávání, prevence, epidemiologie, diagnostika, diferenciální diagnostika, léčba, dispenzarizace, rehabilitace a posudková činnost onemocnění dýchacího ústrojí.

Spádovou oblastí je Rumburk a okolní obce Šluknovského výběžku (Šluknov, Krásná Lípa, Horní a Dolní Poustevna, Jiříkov, Velký Šenov, Vilémov, Mikulášovice...). V trvalé péči máme však i pacienty z Varnsdorfu a Českolipska.

Vyšetřujeme pacienty:

na doporučení praktického lékaře
konziliární vyšetření hospitalizovaných
kontrolní vyšetření po propuštění z nemocnice/ plicní odd., interní odd., chirurgické nebo onkologické odd./
na vlastní žádost pacienta (vždy po předchozí telefonické domluvě na tel. 412359542)

Komplexní pneumologické (plicní) vyšetření zahrnuje kromě vyšetření odborným lékařem také některá další vyšetření:

Spirometrické vyšetření - vyšetření plicních funkcí, které u nás provádíme na moderním spirometru ZAN. Zjišťujeme základní parametry ventilace (především vitální kapacita a jednovteřinová vitální kapacita) a také v indikovaných případech provádíme bronchodilatační test, kdy zjistíme stupeň poruchy a také její léčitelnost.
RTG hrudníku (rentgenový snímek srdce a plic) je pro plicního lékaře nezbytný. Využíváme služeb rtg pracoviště v budově chirurgie a jejich moderní digitalizovaný rtg přístroj, který významně zkvalitnil rtg diagnostiku na našem oddělení. V indikovaných případech zajišťujeme pacientům CT vyšetření (počítačový tomograf) a bronchoskopické vyšetření (vyšetření průdušek endoskopem s možností odběru vzorků). V některých případech zajišťujeme podrobnější funkční vyšetření - spiroergometrii, vyšetření plicní difuze a bodypletysmografii.

V současné době je v dispenzarizaci (dlouhodobé sledování) našeho oddělení cca 3200 pacientů s chronickými plicními nemocemi. Ve většině případů se jedná o pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí (kuřácká bronchitida), kterých je asi 2500. Zhruba 210 pacientů je v dlouhodobé dispenzarizaci po prodělané tuberkulóze, 200 pacientů je v péči naší ambulance pro průduškové astma s 70 pacientů je v péči pro nádorová onemocnění (v 75% jde o zhoubné nádory).

Největší skupina dispenzarizovaných pacientů je v naší péči pro chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN). V dnešní době představuje jedno z nejzávažnějších civilizačních onemocnění. Jeho výskyt je spjat především s kouřením. Záludnost CHOPN spočívá v nevýraznosti průvodních obtíží. Nemocní přicházejí za lékařem často až ve chvíli, kdy se jejich choroba nachází v pokročilém stádiu! Je mezi námi stále mnoho lidí, kteří tímto onemocněním trpí, aniž o tom vědí. V naší ambulanci jsme schopni CHOPN včas diagnostikovat a správně léčit. Každý kuřák, kterému je více než 40 let a má potíže s dechem (především při námaze) a nebo dlouhodobě kašle (většinou také s vykašláváním hlenu) by měl vyhledat odborné vyšetření v plícní ambulanci!!!

Nejzávažnějším onemocněním spojeným s kouřením, které u nás diagnostikujeme je karcinom plic (zhoubný nádor plic). Pro léčbu je nejdůležitější stádium, kdy onemocnění zjistíme. Protože v době kdy má nemocný obtíže (bolest na hrudi, hubnutí, vykašlávání krve,zhoršení dechu) se jedná již o stádium pokročilé a tedy špatně léčitelné, tak je důležité rizikové skupiny pravidelně kontrovat. Proto máme ve sledování mnoho kuřáků a další nám posílají k vyšetření praktičtí lékaři. Počet nemocných s karcinomem plic bohužel každoročně stoupá! Naštěstí díky včasné diagnostice také roste počet úspěšně léčených nemocných.

Významnou součástí naší práce je také očkování proti tuberkulóze - kalmetizace.
Tuberkulóza je nebezpečné infekční onemocnění, které v poslední době opět nabývá na významu. Je to především v důsledku zvýšené migrace z rizikových oblastí do ČR. Trvalý pokles onemocnění TBC v minulých letech byl výsledkem především důsledné prevence, jejíž významnou součástí je očkování. Očkované dítě díky urychlené aktivaci buněčné obrany neonemocní závažnou formou TBC - jako jsou miliární TBC (rozsev TBC do celého organismu) a TBC zánět mozku!!! Přes nesporný přínos bylo očkování v r. 2009 vyřazeno z očkovacího kalendáře (již nejde o povinné očkování) a proto nyní záleží na informovanosti rodičů zda dítě nechají očkovat. Očkování je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Před očkováním/ na plicním oddělení se provádí u 11-ti letých je nutno se objednat telefonicky u kalmetizační sestry na telefonním čísle 412359542.

Velmi dobrou spolupráci má naše ambulance s interním oddělením naší nemocnice a především pak s LRN Martinovo Údolí, kde probíhá diagnostika ambulantně nezvládnutelných případů, případně další léčba navazující na naši léčbu ambulantní. Samozřejmostí je velmi dobrá spolupráce s regionálními praktickými lékaři. 

 

Služba určena pro Šluknovsko: ne
Bezbariérovost: ne
 

Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 13:30 - 17:30 Lékař v ambulanci
Čtvrtek: 07:30 - 17:30 Lékař v ambulanci
 

Poznámka k otevírací době: Očkování proti TBC - kalmetizace Dispenzarizovaní pacienti a spirometrické vyšetření
Pondělí 07:30 - 11:30 Testy Pondělí 07:30 - 12:00
Středa 07:30 - 11:30 Úterý 07:30 - 12:00
Kontroly po očkování Středa 07:30 - 12:00
Pátek 07:30 - 11:30 Pátek 07:30 - 12:00
BCG vakcinace

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: NEMOCNICE - Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. v Rumburku
Ulice: Jiráskova Č.p.: 1378/4 PSČ: 40801 Město: Rumburk
Telefon: 412 332 247
Fax: 412 332 556
E-mail: sekretariat@nemrum.cz
Web: www.nemrum.cz
Další kontakty služby
Kontaktní osoba: MUDr. Sklenář Milan
Telefon: 412 359 542
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.