clear float
clear float

Raná péče Čechy

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 54 Raná péče
Zařízení: pracoviště rané péče
 

Popis služby: registrace služby č. 5002625
Služba je určena pro cílovou skupinu rodin s dětmi se sluchovým, kombinovaným a závažným postižením vývoje řeči od diagnostiky do 7 let. Služba je poskytována formou pravidelných konzultací (1x2 – 6 týdnů) odborného poradenského pracovníka v rodinách uživatelů. Plánováno cca 24 konzultací, čas 1 konzultace 1,5 – 3 hodiny. Konzultace jsou zaměřeny na podporu celé rodiny, v období mezi nimi jsou s poradci v kontaktu telefonicky a e-mailem (počet individuální dle potřeb rodiny). Možnost využít ambulantní konzultace na pracovišti. Dle potřeb intervence ve prospěch uživatelů (další odborníci, konzultace, zprávy, předškolní zařízení).
Uživatelé jsou v rané péči partnery - tzn., že jsou aktivně zapojeni při všech činnostech v rámci konzultací - poradenském rozhovoru a při práci s dítětem, i formou spolupráce na tvorbě Individuálního plánu - stanovení vlastních cílů, sledování pokroku dítěte (Integrované vývojové škály), průběžná činnost s dítětem dle doporučení poradce, hodnocení služby. Velkým přínosem služby rané péče je možnost odborné konzultace v domácím prostředí, kde se rodina i dítě cítí bezpečně a příjemně bez stresu z neznámého a cizího prostředí. Cílem je zvýšit budoucí kompetenci dětí se sluchovým postižením a jejich rodin, snížit rizika jejich sociálního vyloučení, přispět k vytvoření přirozených vazeb a vztahů v rodině a sociálním prostředí, posílit do budoucna rodinu jako celek.
 

Cílová skupina: osoby zdravotně postižené

Popis cílové skupiny: Rodiny s dětmi se sluchovým, kombinovaným nebo závažným postižením vývoje řeči ve věku od 0 do 7 let. 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: ChřibskáDolní PodlužíDolní PoustevnaDoubiceHorní PodlužíJiřetín pod JedlovouJiříkovKrásná LípaLipováLobendavaMikulášoviceRumburkRybništěStaré KřečanyŠluknovVarnsdorfVelký ŠenovVilémov Jiná působnost: 9 krajů ČR včetně Ústeckého kraje
Kapacita zařízení: 140 uživatelů pro 9 krajů / 19 Ústecký kraj
Bezbariérovost: ano
 

Jak se stát uživatelem: Kontaktovat telefonicky (tel. 251 510 744) nebo emailem (ranapececechy@detskysluch.cz) středisko rané péče. Zájemce o službu musí splňovat podmínky cílové skupiny uživatelů - věk dítěte do 7 let a sluchové nebo kombinované postižení.

Čekací doba: 0
Forma služby: ambulantníterénní
Úhrada: 0
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 7.00 - 19.00
Úterý: 7.00 - 19.00
Středa: 7.00 - 19.00
Čtvrtek: 7.00 - 19.00
Pátek: 7.00 - 19.00
 

Poznámka k otevírací době: Provozní doba terénní služby.

Návštěvní hodiny
Čtvrtek: 8.00 - 16.00
 

Poznámka k návštěvním hodinám: Ambulantní návštěvu je možno domluvit kdykoli v jiný pracovní den dle předchozí dohody. Ostatní dny určeny pro terénní výjezdy poradenských pracovníků.

Kontakty organizace
Název: Centrum pro dětský sluch Tamtam
Ulice: Hábova Č.p.: 1571 PSČ: 155 00 Město: Praha
Statutární zástupce: Mgr. Jana Fenclová
Telefon: 235 517313
Mobil: 603 710 748
E-mail: fenclova@.detskysluch.cz
Web: www.detskysluch.cz
Další kontakty služby
Adresa: Raná péče Čechy, Hábova 1571,15500 Praha 5
e-mail: ranapececechy@detskysluch.cz
Kontaktní osoba: Marcela Peřinová
Telefon: 251 510 744
Mobil: 604 611 601
 

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.