clear float
clear float

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 

Popis služby: Posláním sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve Varnsdorfu je pomáhat při řešení problémů, podpora a poradenství rodinám s dětmi, které žijí ve vyloučených lokalitách, v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy. A to především kvůli nepříznivé životní situaci, kterou rodiče nejsou schopni vlastními silami vyřešit a překonat a díky které je navíc ohrožen vývoj dětí a fungování rodiny.

Hlavním cílem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je zabránit zhoršování nepříznivé životní situace. Hlavním záměrem pak je dosáhnout zlepšení životní úrovně rodiny a to také díky zvýšení sociálních dovedností jejich jednotlivých členů. Cílem je dosáhnout toho, aby rodina byla samostatně schopná zvládat problémy každodenního života a zajistit tak svým dětem v rámci svých možností odpovídající prostředí k jejich všestrannému vývoji.

Poskytované činnosti:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
• pracovně výchovná činnost s dětmi
• pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby
• nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
• zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
• zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
• doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

c) sociálně terapeutické činnosti:
• socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 

Cílová skupina: rodiny s dětmi

Popis cílové skupiny: Služba je určena pro rodiny s dětmi ve městě Varnsdorf
Okruh osob, pro které je sociální služba určena:
• Rodina s dítětem/dětmi do 18 let věku.

Okruh osob, pro které není sociální služba určena:
• Bezdětná rodina,
• Rodina s dítětem/dětmi staršími 18 let,
• Rodina, která nežije ve městě Varnsdorf
 

Služba určena pro Šluknovsko: ne
Působnost: Varnsdorf
Kapacita zařízení: 2 klienti v jeden okamžik
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: na základě písemné smlouvy je zahájena spolupráce

Forma služby: ambulantníterénní
Úhrada: zdarma
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 7:30 - 16:00
Úterý: 7:30 - 16:00
Středa: 7:30 - 16:00
Čtvrtek: 7:30 - 16:00
Pátek: 7:00 - 15:30
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: VARNSDORF
Ulice: Nám. E. Beneše Č.p.: 470 PSČ: 40747 Město: Varnsdorf
Telefon: 417545230
E-mail: miroslav.valcik@varnsdorf.cz
Web: www.varnsdorf.cz
Další kontakty služby
Adresa: Modrý kámen - sociální služby města Varnsdorf
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
T. G. Masaryka 2470
407 47 Varnsdorf
Kontaktní osoba: Iveta Zemanová
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Alena Sobotková
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: alena.sobotkova@varnsdorf.cz

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.