clear float
clear float

Azylové domy - Domov svaté Máří Magdalény

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 57 Azylové domy
Zařízení: azylové domy
 

Popis služby: Sociální služba Azylový dům sv. Máří Magdaleny Jiřetín pod Jedlovou poskytuje pobytovou sociální službu osamělým matkám s dětmi, těhotným ženám, v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Jedná se o ubytovací zařízení, které je určeno matkám s dětmi, těhotným ženám bez přístřeší.
Jedná se o sociální služby, poskytující individuální, důstojnou, nepřetržitou a koncepční pomoc těmto osobám. Provoz těchto služeb je přizpůsoben práci s rizikovou skupinou obyvatel a nesupluje funkci jiných ústavů a zařízení /záchytná stanice, psychiatrická léčebna, zdravotnická zařízení, kontaktní a poradenské centrum apod./

výchovná činnost, psychoterapie, péče psychologa a psychiatra, péče speciálního pedagoga
asistence
základní a sociální poradenství
sociální práce
sociální rehabilitace – pobytová služba, tréninkový byt (připravuje se)
 

Cílová skupina: osoby v nouzi, soc. vyloučené

Popis cílové skupiny: Cílovou skupinou, pro kterou je tato sociální služba určena jsou těhotné ženy nebo matky s dětmi, které potřebují výraznou podporu svých rodičovských kompetencí a které se ocitli bez přístřeší.
Služba je určena zejména pro matky s dětmi.
• matky s dítětem/dětmi
• těhotné ženy
• matky s lehkým mentálním postižením
• matky s tělesným a kombinovaným postižením
• děti kojeneckého věku (do 1 roku)
• děti předškolního věku (1 - 6 let)
• mladší děti (7 –10 let)
• starší děti (11 – 15 let)
• dorost (16 – 18 let)
AD MM nezajišťuje sociální služby osobám se závislostí na omamných a návykových látkách a osobám s duševním onemocněním, osobám s poruchami chování.
 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Jiřetín pod Jedlovou
Kapacita zařízení: 68
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: Individuální dohoda s vedoucí zařízení, doporučení OSPOD

Čekací doba: dle aktuální volné kapacity
Forma služby: pobytové
Úhrada: dle ceníku dostupného na webových stránkách
Prošel inspekcí: ano úspěšně
Provozní doba
 

Poznámka k otevírací době: nepřetržitý provoz

Návštěvní hodiny
 

Poznámka k návštěvním hodinám: dle dohody

Kontakty organizace
Název: Charita Litoměřice - DOMOV SV. M. MAGDALÉNY
Ulice: Kosmonautů Č.p.: 2022 PSČ: 412 01 Město: Litoměřice
Statutární zástupce: Bc. Dvořáčková Marcela
Telefon: 416 731 452
Fax: 416 731 452
E-mail: dmm.jiretin@ltm.charita.cz
Další kontakty služby
Adresa: Domov svaté Máří Magdalény
Náměstí 29
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Jiřina Kafková
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: jirina.kafkova@seznam.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n6

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.