clear float
clear float

RESOCIALIZAČNÍ STŘEDISKO TEEN CHALLENGE ŠLUKNOV

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 68 Terapeutické komunity
Zařízení: terapeutické komunity
 

Popis služby: Práce Teen Challenge v České republice je budována na stejných základech jako práce Teen
Challenge ve světě, kde má již 50-ti letou tradici a zahrnuje komplexní pomoc mladým lidem
s problémy, které ovládají jejich život, závislostí a to od prvního kontaktu s závislými až po
návaznou péči. Teen Challenge je církevní organizace, strukturovaná do kontaktních center, indukčních a rehabilitačních středisek a domů chráněného bydlení. Cílem Teen Challenge je pomoci
mladým lidem najít lepší způsob života, který by nebyl naplněn destrukcí, násilím a nenávistí,
drogami a alkoholem. Snaha Teen Challenge směřuje k pomoci lidem stát se duševně
zdravými, citově vyváženými, sociálně zaopatřenými, fyzicky funkčními a duchovně živými.
Dále pak je cílem informovat veřejnost a specificky rodiče o problémech spojených s
zneužíváním návykových látek. K tomuto účelu zakládá Teen Challenge „Kontaktní - konzultační centra“ (kluby, kavárny, čajovny).
-  Kavárna (kontaktní místo) v Praze, Havířově, Plzni (čajovna)
-  Resocializační středisko ve Šluknově a Poštovicích
-  Re-entr (dům návratu) Šluknov
 
Filozofie/režim zařízení
terapie ve střediscích Teen Challenge je rozdělena do čtyř oblastí rozložených tak, aby jejích dosah měl vliv na rozvoj celé osobnosti a odpovídal normálnímu životu vně komunity po jejím opuštění klientem. Všechny oblasti si kladou za cíl pomoci lidem řešit jejich základní problémy, které je vedly až k zneužívání návykových látek. Terapie se opírá o křesťanské hodnoty pohledu na člověka a svět kolem něj. Je strukturovaná do pěti časových období podle míry získané zodpovědnosti a stability klienta. Celková doba pobytu klienta  v Teen Challenge je cca jeden rok.
  

Cílová skupina: osoby ohrožené drogou

Popis cílové skupiny: • cílovou skupinou jsou závislí na drogách, alkoholu a gamblingu
• věk 15-46 let (pod 18let souhlas zákonného zástupce)
• netrpí nevratným psychickým onemocněním
• je mentálně schopen účastnit se terapie
• jasná motivace pro léčbu
 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Kapacita zařízení: maximální kapacita je 17 osob
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: Před přijetím je nutné, aby měl klient zajištěny následující požadavky:
1. Platný občanský průkaz
2. Doporučení psychiatra k léčbě
3. Registrace na Úřadu práce
4. V případě zaměstnání vyřízená pracovní neschopnost

Čekací doba: Dle telefonické domluvy
Forma služby: pobytové
Úhrada: 3900,- Kč měsíčně
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Název: TEEN CHALLENGE ŠLUKNOV
Ulice: Císařský Č.p.: 59E PSČ: 407 77 Město: Šluknov
Statutární zástupce: Bc. Petr Král
Telefon: 732 734 623 - HELPLINE
Mobil: 776 597 761
Fax: 412 386 429
E-mail: tcsluknov@gmail.com
Web: www.bullet-in.cz
Další kontakty služby
Adresa: Resocializační středisko Teen Challenge Šluknov
Císařský 59
407 77 Šluknov
Kontaktní osoba: Bc. Petr Král, Bc. David Láník
Telefon: 412 386 429
Mobil: 776 597 761
Fax: 412 386 429
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Vít Jelínek
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: kc-rumburk@wl1.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: tel efo n4

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.