clear float
clear float

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Registrovaná sociální služba: ano
Druh služby: § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Zařízení: domovy pro osoby se zdravotním postižením
 

Popis služby: a) poskytování ubytování
 
                          b) poskytování stravy nebo pomoc při zajištění stravy)
 
                          c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 
  d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní           hygienu
 
                          e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 
                          f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 
  g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání         osobních záležitostí
  

Cílová skupina: osoby zdravotně postižené

Popis cílové skupiny: Poskytujeme služby
– osobám s mentálním postižením,
– osobám s mentálním postižením v kombinaci s jiným postižením (tělesným, smyslovým),
– mobilním i imobilním uživatelům
– – ženám i mužům ve věku od 19 do 80 let, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby při zabezpečení jejich životních a osobních potřeb.
 

Služba určena pro Šluknovsko: ano
Působnost: Lobendava
Kapacita zařízení: 54 uživatelů, z toho 44 mužů a 10 žen
Bezbariérovost: ne
 

Jak se stát uživatelem: Do ústavu mohou být přijati zájemci o sociální služby na základě podané žádosti o umístění a je nutné doložit vyjádření lékaře. Po splnění těchto podmínek je žadatel zařazen do pořadníku zájemců o službu, po uvolnění místa je přijat žadatel první v pořa

Čekací doba: po uvolnění místa dle potřeby nástup
Forma služby: pobytové
Úhrada: Úhrada za poskytované služby se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.
Prošel inspekcí: ne
Provozní doba
Pondělí: celoroční pobyt – služba 24 hodin denně
 

Návštěvní hodiny
 

Kontakty organizace
Další kontakty služby
Adresa: Lobendava 105,
PSČ 407 84

Kontaktní osoba: ředitelka Ing. Věra Bršlicová,statutární zástupce Kateřina Krohová
Telefon: 412 397 934
Fax: 412 397 934
 
Vedoucí pracovní skupiny KP - jméno: Monika Lampová
Vedoucí pracovní skupiny KP - email: lampova@agenturapondeli.cz
Vedoucí pracovní skupiny KP - telefon: 602 627 381

KALENDÁŘ AKCÍ

{datum:"den";}
kps_-_logo.jpg mpsv.png logomas_300.png  logo_opz_barva_cz.jpg
Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.